حجاب اختیاری یا برهنگی؟ | یادداشت علی مطهری

دکتر علی مطهری در یادداشتی با عنوان «حجاب اختیاری یا برهنگی؟» در تلگرام نوشت: آنچه امروز تحت عنوان حجاب اختیاری مطرح است و رسانه‌های خارجی به آن دامن می‌زنند، ظاهری دارد و باطنی و به قول شاعر «صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی». ظاهر قضیه این است که می‌خواهیم در داشتن روسری آزاد باشیم. … ادامه خواندن حجاب اختیاری یا برهنگی؟ | یادداشت علی مطهری