«ده نکته در بابِ تهمت جاسوسی به عباس امیرانتظام» | حسین دهباشی

حسین دهباشی در یادداشتی تلگرامی با عنوان «ده نکته در بابِ تهمت جاسوسی به عباس امیرانتظام» نوشت: یک: نگارنده هم گمانم به قدر سایر دوستان متن فارسی و انگلیسی سفارت آمریکا را خوانده است. و متوجه نشده است کدام سند و مشخصا چه جمله‌ای فرد مذکور را جاسوس می‌کند؟ و احیانا چه اطلاعات محرمانه‌ای به … ادامه خواندن «ده نکته در بابِ تهمت جاسوسی به عباس امیرانتظام» | حسین دهباشی