گزارش دوم انصاف نیوز: هر روزنامه چقدر محتوا تولید می‌کند؟ [+نمودار]

«امبرحسین ناظری کنزق»، خبرنگار انصاف نیوز: پس از انتشار گزارش میزان تیراژ روزنامه‌ها [لینک گزارش] تعدادی از روزنامه‌ها مدعی شدند که اعداد مطرح‌شده در گزارش اول انصاف نیوز واقعیت ندارد [لینک گزارش واکنش‌ها]، از طرفی بعضی هم مدعی شدند که تعداد انتشار روزنامه اصولا معیار خوبی برای اندازه‌گیری کیفیت آن نیست. از همین رو در … ادامه خواندن گزارش دوم انصاف نیوز: هر روزنامه چقدر محتوا تولید می‌کند؟ [+نمودار]