گزارش| درآمد چند صد میلیونی روزنامه‌ها از آگهی دولتی

سایت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد مبالغ و تعداد آگهی‌های دولتی اختصاص یافته به تمام روزنامه‌ها در شش ماهه‌ی اول سال ۹۷ را منتشر کرده است؛ گزارشی که با توجه به گزارش تیراژ و میزان تولید محتوای آنها، نشان دهنده ی بی عدالتی و رانت‌های فراوان در دریافت آگهی‌های دولتی (دولتی و ثبتی) است. در این … ادامه خواندن گزارش| درآمد چند صد میلیونی روزنامه‌ها از آگهی دولتی