ادعاهایی درباره‌ی مدیریت خسروپناه بر موسسه‌ی حکمت و فلسفه

متنی با عنوان «هنوز وقت آن نرسیده؟!» که نگاهی به مدیریت هفت ساله‌ی عبدالحسین خسروپناه بر مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه ایران است به انصاف نیوز ارسال شده که در ابتدای آن نوشته شده از سوی جمعی از دانش‌آموختگان این موسسه تهیه شده است. متن کامل آن در پی می‎آید با این توضیح که حق … ادامه خواندن ادعاهایی درباره‌ی مدیریت خسروپناه بر موسسه‌ی حکمت و فلسفه