یادداشتی دیگر در حمایت از خسروپناه

خبرگزاری مهر در یادداشت دیگری با تیتر «نگاهی بر فعالیت های علمی-پژوهشی موسسه حکمت و فلسفه ایران» در حمایت از مدیریت عبدالحسین خسروپناه بر این موسسه نوشت: به مناسبت هفته پژوهش، سید احمد غفاری قره باغ، عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران، در خصوص تاریخچه، فعالیت های علمی و پژوهشی موسسه آموزشی و پژوهشی حکمت … ادامه خواندن یادداشتی دیگر در حمایت از خسروپناه