به نام دین، به کام قدرت | محسن حسام مظاهری

محسن حسام مظاهری نویسنده و پژوهشگر اجتماعی تشیع و آیین‌های شیعی، در یادداشتی تلگرامی تحت عنوان «نقدی بر مواجهه‌ی سخت با «جریان‌های مذهبی حاشیه‌نشین» در جمهوری اسلامی/ به بهانه‌ی برخوردهای اخیر با غفاری و آقامیری» به تحلیل این موضوع پرداخت. متن این یادداشت در ادامه می‌آید: یک سیدحسن آقامیری منبری جوانی است که در چند … ادامه خواندن به نام دین، به کام قدرت | محسن حسام مظاهری