موسویان: وارد دوران خصمانه‌ترین روابط تاریخ آمریکا و ایران شده‌ایم

‘سیدحسین موسویان’ دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل بین‌الملل گفت: با آغاز ریاست جمهوری ترامپ، وارد دوران خصمانه ترین روابط تاریخ آمریکا و ایران شده‌ایم. خصومت، پدیده تازه در روابط دو کشور نیست. در چهل سال گذشته دولت‌های آمریکا به دنبال تغییر رژیم و یا به اصطلاح مهار ایران بوده‌اند به جز دور دوم ریاست جمهوری اوباما که روابط … ادامه خواندن موسویان: وارد دوران خصمانه‌ترین روابط تاریخ آمریکا و ایران شده‌ایم