طرح شوم تجزیه ایران جدی است؟

مشاور سابق سنای آمریکا گفت: اسرائیل و عربستان به دنبال از بین رفتن قدرت منطقه‌ای ایران هستند و یکی از راهکارهای آنها تجزیه ایران و تکه پاره کردن آن است. به گفته او، اخیرا در واشنگتن نیز زمزمه‌ها در مورد اختلافات قومی در ایران زیاد شده است. «جیمز جورج جترس» در گفت وگو با ایرنا درباره شروط … ادامه خواندن طرح شوم تجزیه ایران جدی است؟