انتقاد زیدآبادی به حجاریان: «تجزیه ایران» بی‌اساس است

احمد زیدآبادی، رونامه‌نگار، در یادداشتی تلگرامی با عنوان «ادعاهای بی‌اساس!» به مصاحبه‌ی اخیر سعید حجاریان با انصاف نیوز درباره‌ی سناریوی محتمل تجزیه‌ی ایران انتقاد کرد. متن یاددشت آقای زیدآبادی در پی می‌آید: دوست عزیزم جناب دکتر سعید حجاریان در مصاحبه با انصاف نیوز [لینک] موضوعاتی را مطرح کرده است که طرح آنها نه فقط به … ادامه خواندن انتقاد زیدآبادی به حجاریان: «تجزیه ایران» بی‌اساس است