زمینه‌های تجزیه‌طلبی در جمهوری اسلامی

امیر هاشمی مقدم، پژوهشگر فرهنگی و عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در نقدی به مصاحبه‌ی اخیر سعید حجاریان درباره‌ی سناریوی تجزیه‌ی ایران نوشت: دیروز گفتگوی سعید حجاریان با وبسایت خبری انصاف نیوز درباره‌ی خطر تجزیه‌طلبی که به‌طور جدی کشور را تهدید می‌کند، منتشر شد (در اینجا). البته این خطر دست‌کم دو دهه است که به‌طور … ادامه خواندن زمینه‌های تجزیه‌طلبی در جمهوری اسلامی