کلیپ سخنان رهبری | آرزوی انگلیسی: تجزیه ایران

روزنامه‌ی «جوان» در انتقاد به سوژه‌ی بررسی جوانب سناریوی «تجزیه ایران» و راهکار مقاومت در برابر این سناریو که در مصاحبه با سعید حجاریان در انصاف نیوز انجام شده بود [لینک]، نوشته است: «روشن نیست چرا یک سایت اصلاح‌طلب باید با موضوع «تجزیه ایران» که هیچ قرینه و دلیلی بر آن نیست، مصاحبه بگیرد …». … ادامه خواندن کلیپ سخنان رهبری | آرزوی انگلیسی: تجزیه ایران