راهکارهایی در مقابله با خطر تجزیه ایران

معصومه رشیدیان، خبرنگار انصاف نیوز: برخی تحلیلگران داخلی و خارجی بنابر کنش‌ها و صحبت‌های علنی مقامات آمریکا و برخی کشورهای خاورمیانه [لینک]، معتقدند که یکی از جدی‌ترین راه‌هایی که آمریکا در مورد ایران در پیش گرفته، راه تجزیه ایران و سرمایه‌گذاری بر برخی گروه‌های تجزیه طلب برای کمک به این کار است [لینک]. تاکید ترامپ … ادامه خواندن راهکارهایی در مقابله با خطر تجزیه ایران