چون پرده برافتد… / در حاشیه‌ی جدل یزدی و لاریجانی

مثل معروفی است که ایرانی‌ها بیش از آن که اهل نوشتن باشند اهل گفتن هستند و کم پیش می‌آید تا دست به قلم شوند. در تکمله این مثل می‌توان گفت که ایرانیان وقتی دست به قلم می‌برند و شروع به نامه‌نگاری می‌کنند که کارد به استخوان‌شان رسیده باشد. به گزارش ایسنا، دو سه روزی است … ادامه خواندن چون پرده برافتد… / در حاشیه‌ی جدل یزدی و لاریجانی