حسین(ع)؛ اصلاح‌طلبی که براندازش خواندند!

محمد توکلی، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی با عنوان «حسین(ع)؛ اصلاح‌طلبی که براندازش خواندند!» نوشت: بیاییم این بار از سوی دیگر ماجرا به واقعه‌ی عاشورای حسینی بنگریم؛ از سوی حاکمان وقت جهان اسلام! آنان بر این عقیده بودند که حسین بن علی با ساختار سیاسی حاکم بر دنیای اسلام مخالفتی جدی دارد، بیعت … ادامه خواندن حسین(ع)؛ اصلاح‌طلبی که براندازش خواندند!