جوابيه‌ی «سهامداران اصلی اسنپ چه کسانی هستند؟»

پيرو مطلب منتشر شده در روزنامه اعتماد مورخ 22/8/98 با عنوان «اسنپ براي كيست؟» [لینک] جوابيه اين شركت به شرح زير ارسال مي‌شود. خواهشمند است طبق قانون مطبوعات فصل ششم/ جرايم ماده 23 متن جوابيه در همان صفحه به چاپ برسد. ژوبين علاقبند، مديرعامل اسنپ، پيرو انتشار گزارشي با عنوان «اسنپ براي كيست؟» در روزنامه … ادامه خواندن جوابيه‌ی «سهامداران اصلی اسنپ چه کسانی هستند؟»