گفتگوی چالشی شریعتی و زیدآبادی درباره‌ی نئولیبرالیسم – 1

سرویس سیاسی انصاف نیوز: احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و احسان شریعتی، پژوهشگر فلسفه‌ کنار هم نشستند تا در مورد ربط مساله‌ی نئولیبرالیسم با ایران گفتگو کنند. پیش از این در مراسم 16 آذر بعضی از دانشجویان چپ‌گرای دانشگاه تهران در تجمعی که در این دانشگاه داشتند به این موضوع اشاره کرده بودند. این دانشجویان بنری در … ادامه خواندن گفتگوی چالشی شریعتی و زیدآبادی درباره‌ی نئولیبرالیسم – 1