وقتی برنامه ریزی غلط، ما را به کشتن می‌دهد!

عباس مدحجی، روزنامه‌نگار خوزستانی، در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز نوشت: 1⃣ از روز جمعه ۱۳ دی ماه که خبر تلخ، تکان دهنده و دیر باور شهادت حاج قاسم سلیمانی و همراهانش تایید و منتشر شد تا امروز که پیکر پاکش در خاک آرمید پنج روز گذشته است. 2⃣ حاج قاسم طبق وصیتش در گلزار … ادامه خواندن وقتی برنامه ریزی غلط، ما را به کشتن می‌دهد!