بازجویی‌های انحرافی، از همسر سعید امامی تا نیلوفر بیانی

معصومه رشیدیان، انصاف نیوز: عبدالله ناصری، عضو حلقه‌ی مشاوران سیدمحمد خاتمی که در مقطع رخ دادن قتل‌های زنجیره‌ای، معاون کتابخانه ملی بود، به بازخوانی حواشی آن اتفاق -یعنی بازجویی‌های همسر سعید امامی، که ناصری آن را بازجویی انحرافی می‌خواند- پرداخته و از طرف دیگر عمادالدین باقی که رییس انجمن حمایت از حقوق زندانیان است، به … ادامه خواندن بازجویی‌های انحرافی، از همسر سعید امامی تا نیلوفر بیانی