آیا مجاهدین خلق در 88، 96 و 98 حضور داشتند؟ مصاحبه با کارشناس سابق وزارت اطلاعات

معصومه رشیدیان، انصاف نیوز: با جرئت به شما می‌گویم که 88 یک بحران داخلی بود. هیچ نسبتی با سازمان [مجاهدین خلق] نداشت و نمی‌توانست اثرگذار باشد. سازمان بعدا ابزار اثرگذاری بر اجتماع را با اینترنت کسب کرد. ولی آن زمان که اینترنت به این شکل نبود. اصلا آنچنان شبکه اجتماعی نداشتیم. در سال 88 سازمان … ادامه خواندن آیا مجاهدین خلق در 88، 96 و 98 حضور داشتند؟ مصاحبه با کارشناس سابق وزارت اطلاعات