پاسخ فرزند آیت الله خوئینی به یک اصولگرا

فرزند آیت الله موسوی خوئینی در پاسخی کوتاه به یادداشت بلند محمدکاظم انبارلویی از فعالان جناح راست (اصولگرا) در روزنامه‌ی رسالت در نقد نامه‌ی پدرش نوشت: جز آن زشتی و لودگی که بر ذهن و زبانِ «یادداشت» نویس گذشته است، مرا به پاسخِ دیگر یاوه ها حاجت نیست. در درک و انصاف او، همین بس که می … ادامه خواندن پاسخ فرزند آیت الله خوئینی به یک اصولگرا