معتمدی‌نژاد از «عدالت‌خواهی گلخانه‌ای» می‌گوید

پریسا صالحی، انصاف نیوز: محمد جواد معتمدی‌نژاد، دبیر سابق «جنبش عدالتخواه دانشجویی» در گفت‌وگو با انصاف نیوز به موضوعی پرداخت که خود آن را «جریان عدالتخواهان حکومتی و ژورنالیست‌های تحقیقی» می‌نامد. عدالت‌خواهان بعد از انشقاقی که چندین سال پیش در آنها رخ داد به دو دسته تقسیم شدند، یک دسته از آنها که خود را … ادامه خواندن معتمدی‌نژاد از «عدالت‌خواهی گلخانه‌ای» می‌گوید