توضیحات و ابهامات جدید یکی از بستگان قاضی منصوری [+فیلم]

یکی از بستگان قاضی غلامرضا منصوری که در رومانی درگذشته است، چند روز پس از مصاحبه‌ی اول با انصاف نیوز، با در اختیار گذاشتن فیلمی از زمان مراجعه‌ی او به سفارت ایران در رومانی، به انصاف نیوز گفت: «مهمترین موضوعی که باید بررسی شود موضوع عدم صداقت سفارت ایران در رومانی است، اینکه آقای ابوطالبی … ادامه خواندن توضیحات و ابهامات جدید یکی از بستگان قاضی منصوری [+فیلم]