خروج از جامعه ولایی شرک است؟!

«نشست علمی مهاجرت نخبگان از منظر «فقه سیاسی»» و اظهارنظری مبنی بر اینکه «خروج از جامعه ولایی نوعی شرک است» در چند روز اخیر با واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی همراه شد. متن کامل گزارش شبکه اجتهاد از این نشست که در دی‌ماه۹۵ منتشر شده را در ادامه می‌خوانید: سومین کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام با … ادامه خواندن خروج از جامعه ولایی شرک است؟!