عذرخواهی یکی از نزدیکان احمدی نژاد

سردار احمد خورشیدی آزاد، پدر داماد احمدی نژاد، از اظهارات خود درباره‌ی عبدالرضا داوری، یکی از اعضای جداشده‌ی دفتر احمدی نژاد عذرخواهی کرد. به گزارش دریافتی انصاف نیوز، آقای خورشیدی در متنی نوشته است: بسمه تعالیجناب آقای دکتر عبدالرضا داوری سلام علیکمبااحترام بدینوسیله اعلام می نمایمبراساس بررسی های انجام شده در مورد مطالبی که بنده … ادامه خواندن عذرخواهی یکی از نزدیکان احمدی نژاد