نقدی بر روایت احمد قابل از عاشورا

دکتر حسن انصاری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز به نقد تحليل مرحوم احمد قابل از واقعه عاشورا پرداخته که در ادامه می‌خوانید: از مرحوم احمد قابل يک فايل ويدئویی هست که در آن تحليل تازه ای از واقعه عاشوراء به دست می‌دهد. بن مايه آن تحليل نادرست که از سوی برخی دیگر از نمایندگان … ادامه خواندن نقدی بر روایت احمد قابل از عاشورا