سخنان اعتراضی دبیر انجمن اسلامی شریف خطاب به رئیسی [+متن کامل]

محمدحسین بیات، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف در دیدار امروز رئیس دولت سیزدهم از این دانشگاه خطاب به ابراهیم رئیسی گفت: ما اکنون با شما نه به عنوان رییس جمهوری برآمده از آرای مردم و در بستر انتخاباتی آزاد، بلکه به عنوان نماینده‌ی حاکمیت سخن می‌گوییم. شما حاصل غیررقابتی‌ترین انتخابات طول تاریخ جمهوری اسلامی … ادامه خواندن سخنان اعتراضی دبیر انجمن اسلامی شریف خطاب به رئیسی [+متن کامل]