«باور داریم بعنوان سپر انسانی هواپیما را زدند» | گفت‌وگو با والدین دو مسافر پرواز 752 [+فیلم]

سرویس سیاسی انصاف نیوز: «پدر من هم در همین دادگاه حدود 48 سال پیش محاکمه شد. قبل از آن هم مهندس بازرگان و پیش از آن هم دکتر مصدق بوده است؛ ما از آن سیستم –دوره پهلوی- واقعا انتظار رسیدگی عادلانه نداشتیم، اما اینها دائم از عدل علوی می‌گویند؛ کجاست عدل علوی؟ آیا همین است؟! … ادامه خواندن «باور داریم بعنوان سپر انسانی هواپیما را زدند» | گفت‌وگو با والدین دو مسافر پرواز 752 [+فیلم]