اختصاصی | لیست 129 ساختمان بحرانی تهران [+ گفت‌وگو با محسن هاشمی و ناصر امانی]

پریسا هاشمی، انصاف نیوز: صبح شنبه لیست ۱۲۹ ساختمان پرخطر تهران به دست انصاف نیوز رسید که آن را در زیر می‌بینید. این گزارشی است که شورای شهر پنجم از آتش نشانی می‌گیرد و شهرداری وقت را ملزم می‌کند که آن را در سامانه‌ی شفافیت منتشر کند و با مالکانش به نوعی برخورد شود. اما … ادامه خواندن اختصاصی | لیست 129 ساختمان بحرانی تهران [+ گفت‌وگو با محسن هاشمی و ناصر امانی]