توجیه علی باقری درباره‌ی ناکامی دولت سیزدهم در مذاکرات

علی باقری کنی، مذاکره‌کننده‌ی ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام با اشاره به روند این مذاکرات در پاسخ به انتقادات از بی سرانجام ماندن آن گفت: برای اینکه خود را موفق نشان دهیم، حاضر نیستیم در قبال خطوط قرمز نظام تساهل و تسامح کنیم. به گزارش انصاف نیوز آقای باقری با بیان اینکه «تبیین … ادامه خواندن توجیه علی باقری درباره‌ی ناکامی دولت سیزدهم در مذاکرات