یمانی ظهور کرد؟ | فیسبوک احمد الحسن را معصوم می‌دانند!

معصومه رشیدیان، انصاف نیوز: مسعود مومنی می‌گوید کلیدواژه‌هایی چون «یمانی، یمانیون، یمانی آمد، قائم آمد» را هرجا که دیدید احتمال بسیار زیاد با پیروان فرقه‌‌ی یمانی روبرو هستید. او که سال‌هاست روی این فرقه و مراد آنها کار کرده است در بخش دوم (پایانی) گفت‌وگوی خود با انصاف نیوز به اعتقادات و ادعاهای این فرقه … ادامه خواندن یمانی ظهور کرد؟ | فیسبوک احمد الحسن را معصوم می‌دانند!