مصطفی معین: تجاوز به دانشگاه خیانت به کشور است

اعتراضات و برخوردهای اخیری که خصوصاً در دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه شریف اتفاق افتاد افکار و احساسات عمومی را متأثر ساخت. به همین دلیل انصاف نیوز در این مدت در جستجوی یک فضای گفتمان چاره‌اندیش با افراد صاحب تجربه در نهادهای مختلف کشور مصاحبه داشته است. یکی از این مصاحبه‌ها را با آقای مصطفی … ادامه خواندن مصطفی معین: تجاوز به دانشگاه خیانت به کشور است