جواد امام: گوش شنوایی برای راهکارهای خاتمی وجود ندارد

جواد امام مدیرعامل بنیاد باران گفت: آقای خاتمی نگرانی های خود را پیش تر درباره ادامه روند کنونی کشور اعلام کرده است و اینگونه نیست که ایشان نسبت به وقوع هر اتفاقی در کشور بی تفاوت بوده و یا سکوت کرده باشند. از آنجا که گوش شنوایی برای توصیه ها و راهکارهای دلسوزانه شان وجود … ادامه خواندن جواد امام: گوش شنوایی برای راهکارهای خاتمی وجود ندارد