رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت: مافیای واردات دارو دولت را مقهور خود کرده است

گروه اقتصادی، انصاف نیوز: اقتصاد سلامت به سبب تعدد بازیگرانش و تعدد متغیر‌های درون‌زا و برون‌زایش، یکی از پیچیده‌ترین شاخه‌های علم اقتصاد است که در هم‌‌تنیدگی عجیبی هم با اقتصاد سیاسی کشور دارد. به همین سبب هم بود که با آغاز زمزمه‌های حذف ارز 4200 دارو، عده زیادی از اقتصاددانان و کارشناسان حوزه سلامت، دولت … ادامه خواندن رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت: مافیای واردات دارو دولت را مقهور خود کرده است