انتقاد سایت چپگرا: هدف حجاریان گرفتن ماهی از آب گل آلود است

ابوالفضل محققی، از مخالفان جمهوری اسلامی که مقیم خارج کشور است، در سایت چپگرای «اخبار روز»، متنی با تیتر «آقای حجاریان و تجربه موفق کار با جوانان» در نقد مصاحبه‌ی اخیر سعید حجاریان با انصاف نیوز [لینک] نوشته است که با تغییر کوچکی در پی می‌آید: بنظرمی رسد که مشام تیز اصلاح طلبان حکومتی در … ادامه خواندن انتقاد سایت چپگرا: هدف حجاریان گرفتن ماهی از آب گل آلود است