نقویان درباره قتل «کیان»: وقتی شما اصل قصه را نمی دانید چرا در ابتدا با اطمینان گفتید که دو نفر اغتشاشگر این کار را کردند / نیک بین: در حادثه هواپیمای اوکراینی نیز همین اتفاق افتاد

نقویان: درباره حوادث اخیر، نظام می توانست با یک تدبیر درست و عاقلانه ای در همان ابتدای حادثه که از مرگ خانم مهسا امینی شروع شد، مسئله را جمع کند و اجازه ندهد کار به اینجا برسد. به خصوص که نظام می داند کشور و مردم در یک نارضایتی عمومی به سر می برند. نیک … ادامه خواندن نقویان درباره قتل «کیان»: وقتی شما اصل قصه را نمی دانید چرا در ابتدا با اطمینان گفتید که دو نفر اغتشاشگر این کار را کردند / نیک بین: در حادثه هواپیمای اوکراینی نیز همین اتفاق افتاد