گزارش میزگرد | عضو انجمن: صدای معترضان را بشنوید | عضو بسیج: خود را پشت معترضان پنهان نکنید

سرویس سیاسی، انصاف نیوز: پس از چند هفته تلاش، در نهایت چهارشنبه‌ی گذشته دو عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده فنی و دو عضو بسیج دانشجویی دانشگاه تهران به دفتر انصاف نیوز آمدند، در کنار هم نشستند و از دغدغه‌های خود گفتند. عنوان مناظره «ایده‌های نسل دانشجو برای اصلاح نظام حکم‌رانی» بود اما سایه سنگین حوادث … ادامه خواندن گزارش میزگرد | عضو انجمن: صدای معترضان را بشنوید | عضو بسیج: خود را پشت معترضان پنهان نکنید