بخش دوم | انجمنی: تهدید نشده‌ای دلت خوش است! بسیجی: خون آدم‌ها برایمان تفاوت نکند

بخش دوم گزارش مناظره «ایده‌های نسل دانشجو برای اصلاح نظام حکم‌رانی» در انصاف نیوز با حضور دو عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده فنی و دو عضو بسیج دانشجویی دانشگاه تهران را در زیر می‌خوانید. در اواخر این برنامه، دو طرف به جزئیاتی از دغدغه‌های خود بیشتر پرداختند. انصاف نیوز بنا دارد که این نشست‌ها را … ادامه خواندن بخش دوم | انجمنی: تهدید نشده‌ای دلت خوش است! بسیجی: خون آدم‌ها برایمان تفاوت نکند