مولوی عبدالحمید: پیام ما به عربستان هم همین است که از اعدام اجتناب شود

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: ملت ایران به اعدام نه می‌گوید و اعدام را برای هیچ کجای دنیا نمی‌خواهد. اعدام در کشور چین هم باشد ملت ایران به آن نه می‌گوید. بالاخره بندگان خدا هستند و خطا و اشتباهی می‌کنند. این‌ها به شیوه‌های دیگر باید مجازات شوند ولی اعدام نه. بعضی‌ها گفته‌اند … ادامه خواندن مولوی عبدالحمید: پیام ما به عربستان هم همین است که از اعدام اجتناب شود