سازمان رجوی را نباید دست کم گرفت!

محمدحسین کریمی‌پور در یادداشتی با عنوان «سازمان رجوی را نباید دست کم گرفت!» در کانال تلگرامی خود نوشت: به عنوان یک ناظر غیر متخصص در بابِ سازمان مجاهدین خلق، حس می کنم در تحولات جاری و آتی، آنها بازیگری موثرتر از توقع ما خواهند بود. بگمانم برای تصرف قدرت، بدترین و  شاید از بعضی جهات، … ادامه خواندن سازمان رجوی را نباید دست کم گرفت!