خودروسازان بخش خصوصی گرانفروش‌تر هستند یا دولتی؟

خودرو در ایران گران است. تقریبا استثنایی در این زمینه وجود ندارد و گرانی خودرو نیز ریشه در تصمیمات حاکمیتی دارد. مسائلی نظیر تحریم قطعات، نبود نقدینگی در این صنعت، غیررقابتی بودن تولید خودرو و… همگی باعث شده تا هم فضای سواستفاده برای خودروسازان فراهم شود و هم به دلیل کاهش عرضه، بازار برای رفع … ادامه خواندن خودروسازان بخش خصوصی گرانفروش‌تر هستند یا دولتی؟