افشاگری متقابل یک قاری درباره ی تجاوز به الهام ستاکی در صدای آمریکا

«عباس سلیمی»، از قاریان پیشکسوت در یادداشتی در واکنش به حرف و حدیث ها درباره ی پرونده ی «سعید طوسی» در برنامه ی «صدای آمریکا»، ضمن اشاره به افشاگری هایی درباره ی تجاوز به «الهام ستاکی» در آن رسانه؛ تخریب اخیر را متوجه قرآن دانست، «پرونده قاری ایرانی بهانه است!». دو پاسخ سعید طوسی را … ادامه خواندن افشاگری متقابل یک قاری درباره ی تجاوز به الهام ستاکی در صدای آمریکا