مسعود پزشکیان در انتخابات مجلس پیش ثبت نام کرد

مسعود پزشکیان، نماینده‌ی اول تبریز در مجلس، برای انتخابات پیش رو ثبت نام کرد. به گزارش انصاف نیوز، آقای پزشکیان وزیر بهداشت دولت اصلاحات بوده است. او از مجلس هشتم تاکنون نماینده‌ی مردم تبریز، آذرشهر و اسکو است. شنیده‌ی انصاف نیوز حاکی است که علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در انتخابات پیش روی مجلس ثبت … ادامه خواندن مسعود پزشکیان در انتخابات مجلس پیش ثبت نام کرد