اعتراض یک شهروند به سود اقساط در شهر لوازم خانگی [+ پیگیری‌ها و پاسخ‌های شهر لوازم خانگی]

سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: یک شهروند با ارسال مستندات خود، نشان داده سود اقساط در شهر لوازم خانگی به شکل نامتعارفی بسیار بیشتر از نرخ معمول در بازار است. این شهروند پرسیده است که آیا هزینه تبلیغات سنگین تلویزیونی و محیطی این شرکت را باید اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه که خرید اقساطی را راهی … ادامه خواندن اعتراض یک شهروند به سود اقساط در شهر لوازم خانگی [+ پیگیری‌ها و پاسخ‌های شهر لوازم خانگی]