بده بستان در اقتصاد ایران ؛ پست از ما، سکوت از شما

علی نیلی، سرویس اقتصادی انصاف نیوز: شکلی از بده بستان در اقتصاد ایران خود را به تمامی در ماجرای انتخابات اتاق بازرگانی تهران نشان داده است؛ رئیس منتخب اتاق تا مدتی غیرقانونی خوانده می‌شد و علیه‌اش بی‌شمار محتوا منتشر می‌شد. حسین سلاح‌ورزی پس از چند مانور، بالاخره دبیری اتاق ایران را به چهره‌ای نزدیک به … ادامه خواندن بده بستان در اقتصاد ایران ؛ پست از ما، سکوت از شما