راهبرد میانه‌روها

هفته‌نامه‌ی صدا در گزارشی با عنوان «راهبرد میانه‌روها» نوشت: کارگزاران مدل سیاست ورزی را انتخاب می‌کند که کاملا متناسب با ساختار شکل گیری آن است. آنها بوروکرات‌هایی بودند که در دهه هفتاد گرد هم جمع شدند تا برای انتخابات مجلس پنجم فعالیت کنند. تلاش آنها برای بازتولید انتخابات مجلس پنجم و ریاست جمهوری هفتم در … ادامه خواندن راهبرد میانه‌روها