حماسه‌ی اربعین غزه

دکتر ابوالفضل فاتح در ادامه‌ی سلسله یادداشت‌هایی درباره‌ی جنگ غزه، در یادداشتی نوشت: اربعین غزه یک رمز است. چهل روز است که از زمین و آسمان بر غزه می‌بارند. همه‌ی وعده‌هایی که خدایگان غرب به بشریت داده بودند، یکجا به حراج گذاشتند. از زنان باردار و کودکان تازه متولد شده نیز نگذشتند. همین دیروز بود … ادامه خواندن حماسه‌ی اربعین غزه