شورش فیلسوفان علیه هابرماس و اسرائیل | همراه با 400 امضا پای بیانیه

جودیت باتلر و جمعی از فلاسفه جهان با صدور بیانیه‌ای از همکاران خود دعوت کردند در همبستگی با فلسطین و تلاش علیه آپارتاید و پشتیبانی از پویش بایکوت دانشگاهی و فرهنگی مؤسسات اسرائیلی متحد شوند. به گزارش سایت مبلغ، در پی حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به غزه و نسل کشی فلسطینیان در بیش از یک … ادامه خواندن شورش فیلسوفان علیه هابرماس و اسرائیل | همراه با 400 امضا پای بیانیه