جماران: امام هیچگاه حضور بزرگان در جبهه را منع نمی‌کرد | مصباح ۴۷ ساله بود اما روحانی‌های مسن‌تر هم به جنگ رفتند

سایت انتخاب نوشت: کیهان به نقل از فرزند آیت الله مصباح یزدی در توجیه اینکه چرا ایشان در طول ۸ سال دوران جنگ در جبهه‌ها حضور نیافته نوشته است: آیت الله مصباح از امام درباره رفتن به جنگ سوال کرد. امام فرمودند هر وقت من رفتم جبهه شما هم بروید. جماران، سایت وابسته به دفتر … ادامه خواندن جماران: امام هیچگاه حضور بزرگان در جبهه را منع نمی‌کرد | مصباح ۴۷ ساله بود اما روحانی‌های مسن‌تر هم به جنگ رفتند