واکنش علیرضا زاکانی به شایعه‌ی داشتن همسر دوم چه بود؟

علیرضا زاکانی در خرداد ۱۴۰۰ و جریان تبلیغات «انتخابات» در واکنش به شایعاتی درباره‌ی اینکه او همسر دوم دارد گفته بود:  حاشیه درست کردند که دو همسر یکی در تهران و یکی در قم دارم؛ شرم نمی کنند؟ من چه خاری در گلوی آنها هستم؟ وقتی روی کار بیایم آنها را راحت نمی گذارم هر … ادامه خواندن واکنش علیرضا زاکانی به شایعه‌ی داشتن همسر دوم چه بود؟